Sådan angiver du fuldmagt og samtykkeerklæring

 1. Social Security har behov for fuldmagt og samtykkeerklæring for at kunne danne socialsikrings ansøgninger på dine vegne. Du henter og angiver dette på følgende måde. 

  • Som en del af Social Security apps starter kit, kan du hente en skabelon, og dette gøres ved at klikke på Download skabelon, dette resulterer download af et dokument, du skal udfylde. 
  • Det udfyldte dokument kan ligges op til Social Security ved at klikke på Upload dokument, hvor du vælger det dokument, du har underskrevet. 

  mceclip1.png

   

  mceclip0.png