Sådan fungerer et rejseestimat

Grundlæggende er et rejseestimat et estimat, der for en 12 måneders periode viser dine forventende rejseaktiviteter. Rejseestimatet og dine stamdataoplysninger bliver brugt til at danne en ansøgning og socialsikring på vegne af dig som medarbejder. Processen er, at du som medarbejder opretter og vedligeholder dit estimat og sender det til godkendelse, hvorfra den administrerende ressource i virksomheden kan godkende / afvise / ansøge om social sikring. 

Følgende beskriver det grundlæggende for et estimat, se billedet nedenfor: 

 1. Der er en liste over dine rejseestimater, hvor den nuværende status er angivet. (Læs mere om status her)
 2. Angivelse af den 12 måneders periode af dit rejseestimat. 
 3. Knap til at oprette nye estimater.
 4. Du skal som medarbejder sende dit estimat til godkendelse. (Du kan kun have een gældende og godkendt A1 ansøgning med på din rejse)
 5. En forventet rejseaktivitet i et estimat består af følgende: 
  • Land: Det land du inden for de 12 måneder forventer rejseaktivitet. Da vi kun laver ansøgninger inden for EU, så vil kun være lande inden for EU der kan vælges 
  •  Estimat: De antal dage du indenfor de 12 måneder forventer at opholde dig i det pågældende land.
  • Brugt: Antal af registrerede rejsedage, som er registreret inden for de 12 måneder og pågældende land. 
  • Resterende: (Estimat – Brugt), indikerer hvor mange resterende dage du er dækket ind i forhold til det estimat, du har lavet holdt op imod dine registrerede rejsedage. 
  • Forventet rejseaktivitet menu
   • Info: Her har du mulighed for at se rejsedatoer for de rejseaktiviteter, du har registreret og som er angivet som brugt. Dette gøres ved at klikke på den pågældende forventede rejseaktivitets informations ikon.
   • Rediger: Her har du mulighed for at redigere den forventede rejseaktivet, ændret land eller estimerede antal dage. Dette gøres ved at klikke på den pågældende forventede rejseaktivitets rediger ikon.
   • Slet: Her har du mulighed for at slette en forventet rejseaktivitet. Dette gøres ved at klikke på den pågældende forventede rejseaktivitets slet ikon.

 

 mceclip0.png