Prissætningen er månedligt opgjort i forhold til, hvor mange aktive brugere en kunde har. Derfor vil der  hver dag kl. 09.30 blive gemt oplysninger om, hvor mange aktive brugere, de enkelte kunder har. Disse oplysninger danner grundlag for faktureringen og man kigger derfor på det maksimalt antal brugere, der har været i en pågældende måned.