Sådan registrerer du en rejse

Du kan registrerer en rejse ved på følgende 3 måder:

1. Hurtig tilføj

  • Vælg et land inden for EU/EØS, som du har rejseaktivitet i.
  • Vælg rejsens varighed ved at angive fra og til dato, hvis dato til fravælges, vil der kun registreres 1 dag, ellers vil den registrere de dage der ligger i datointervallet. 
  • Når du klikker Bekræft, vil systemet registrere dine dage som faktiske rejsedage.  

mceclip1.png

2. Rejse kalender
Du har mulighed for at gå ind i kalender funktionen og derfra registrere en rejsedag, kalenderen giver også et overblik over de rejsedage, du har haft. 

  • Vælg den dag, du vil registrere som en rejsedag. 
  • Angiv det land, du har rejseaktiviteten i.

mceclip0.png

mceclip2.png

3. Notifikation

  • Quick ved notifikation  
  • Dette er ikke en forretningsrejse

Bemærk: denne funktionalitet er kun tiltænkt mobilapplikationen.