Status på estimat

Status på estimat Et estimat kan have en af følgende statusser, her er en beskrivelse af de enkelte statusser

 • Udkast
  Et estimats startfase har altid status som udkast. Dette betyder, at det pågældende estimat ikke er sat til godkendelse. Ændres et estimat vil det status som udgangspunkt altid sættes til status som udkast.  
 • Afventer godkendelse 
  Når et estimat med status udkast, sættes til godkendelse og estimatet ikke overstiger nogle grænseværdier, så vil den skifte status til afventer godkendelse. Dette medfører at administrativ ressource vil modtager en mail med information om, at der ligger et rejseestimat klar til godkendelse. Det er også muligt for den administrerende ressource at se, hvilke rejseestimater, der ligger til godkendelse.   

 • Afventer senior godkendelse
  Samme princip som afventer godkendelse status, men denne status betyder, at et estimat. der er sat til godkendelse, overstiger en eller flere af følgende grænseværdier. 
  • Meget rejse aktivitet: Hvis man overstiger 74 % 
  • Meget rejseaktivitet i et enkelt land: 24% i et enkelt land.
 • Godkendt ingen ansøgning påkrævet
 • Godkendt afventer ansøgning
  Godkendt af godkender eller senior godkender, da rejseestimatet er i denne status, så vil det være muligt for virksomhedens administrative ressource at foretage en A1 ansøgning med baggrund i det pågældende rejseestimat og dine stamdata. 

 • Estimatoverskridelse
  Hvis dine registrerede rejseaktiviteter (brugt) overstiger de estimerede / forventede  rejsedage i et land, så vil dit rejseestimat få status estimatoverskridelse. Dette kan være en indikation på, at du ikke er socialsikret i det pågældende land. Den overskredende forventede rejseaktivitet markere med en rød farve, der indikerer at du her er over estimat.  
  mceclip3.png
 • Afvist 
 • A1 Process  
 • A1 Sent til myndighed 
 • A1 Godkendt af myndighed
 • A1 Afvist af myndighed